Valtamedialta julkaisematta jäänyttä tietoa.

TIETO KUULUU KAIKILLE, SE MITEN SEN KÄSITTELET ON SINUN ASIASI.

1200 Kuollutta 90 ensimmäisen päivän aikana. 

Dr. Chris Martenson avaa videolla 55 vuodeksi salaisiksi luokiteltujen  (luvan myöntämisen jälkeisten haittavaikutusraporttien kumulatiiviset analyysipaperit). (Pfizer Safety Data)Elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) julkaisemat asiakirjat paljastavat, että lääkevalmistaja Pfizer kirjasi lähes 160 000 haittavaikutusta Covid-19-rokotteelleen sen käyttöönoton ensimmäisten kuukausien aikana. Nämä reaktiot vaihtelivat lievistä vaikeisiin, ja 1 223 oli kuolemaan johtanut. Suurin osa näistä tapausraporteista koski 31-50-vuotiaita ihmisiä Yhdysvalloissa. Yli 25 000 hermoston sairautta ilmoitettiin sekä 17 000 tuki- ja sidekudossairautta ja 14 000 ruoansulatuskanavan sairautta. Useista erilaisista autoimmuunisairaudesta raportoitiin sekä joitakin erikoisia sairauksia, mukaan lukien 270 "spontaania aborttia", ja tuhansien muiden joukossa herpes, epilepsia, sydämen vajaatoiminta ja aivohalvaukset. Joulukuuhun 2021 mennessä Yhdysvalloissa on Statistan mukaan annettu lähes 275 miljoonaa Pfizer-BioNTech-rokoteannosta.


Tiedote 7.12.2021

Pelastetaan Suomen Lapset


USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA (Food and Drug Administration) myönsi 11. joulukuuta 2020 Pfizer-BioNTechin COVID-19 -rokotteelle, joka tunnetaan myös nimellä Comirnaty, ns. hätäkäyttöluvan (EUA, Emergency Use Authorization) käytettäväksi yli 16 vuotiaille. Sittemmin lupa on myönnetty myös 12-15 vuotiaiden rokottamiseen sekä äskettäin yli 5-vuotiaidenkin rokottamiseen.

Rokotteen käytön alettua alkoi kertyä myös hyvin runsaasti haittavaikutusilmoituksia. PHMPT (Public Health and Medical Professionals for Transparency) -niminen ryhmä vaati elokuussa 2021 FDA:ta paljastamaan luvan myöntämiseen liittyvät tutkimusraportit. Koska FDA ei siihen suostunut PHMPT vaati syyskuussa 2021 tiedonvapauslain nojalla liittovaltion oikeutta tekemään päätöksen kaikkien asiaan liittyvien, asetuksissa määriteltyjen tietojen luovuttamisesta.

FDA vaati puolestaan oikeutta julistamaan tiedot salaisiksi 55 vuodeksi eli vuoteen 2076 asti. Tähän liittovaltion tuomari ei suostunut vaan määräsi asiakirjoja julkistettavaksi 500 sivua kerrallaan kuukausittain. PHMPT:n lakimies Aaron Siri on nyt tuonut julkisuuteen tietoja, joita ensimmäisestä julkistetusta pienehköstä erästä paljastui.

Kohdasta "kumulatiivinen analyysi myyntiluvan jälkeen tehdyistä haittavaikutusilmoituksista" paljastui, että jo parin kuukauden aikana hätäkäyttöluvan saamisesta oli haittavaikutusilmoituksia kertynyt erittäin runsaasti, helmikuun 2021 loppuun mennessä yhteensä 42086 raporttia sisältäen 158893 tapahtumaa. Eniten haittatapahtumia raportoitiin USA:sta, lähes 35000, ja Euroopan suurimmista maista. Haittoja raportoitiin lisäksi kaikkiaan 56 muusta maasta.

Haittailmoituksista 60% on tehnyt terveydenhuollon ammattilainen ja 40% maallikko. Haitoista 26000 on luokiteltu neurologisiksi eli hermostojärjestelmää koskeviksi. Huomiota herättävimpiä ilmoituksista ovat kuolintapaukset, yhteensä 1223 kpl, joista alle 12 vuotiaillla 34 kpl. Myös keskenmenoja on raportoitu, sekä sikiökuolemia ja rintaruokinnassa olevan vauvan joutumista synteettisen piikkiproteiinin haittavaikutusten alaisiksi saamalla sen äidinmaidosta. Haittavaikutuksia kertyi niin paljon, että Pfizer joutui palkkaamaan lisää henkilökuntaa niitä kirjaamaan, vaikka se ilmoittaa, ettei haittavaikutusten profiilissa ole mitään yllättävää ja hyöty-haitta -arvio on edelleen vahvasti hyödyn puolella.

Asiasta on laajemmin kirjoittanut avoin media (ks. https://avoin.media/2021/12/02/lakimies-pfizer-tiesi-k-piikin-haittavaikutuksista/).

Näytöt piikkiproteiiniin perustuvan kokeellisen mRNA-rokotteen vahingollisuudesta ja heikosta tehosta hallita epidemiaa ovat kiistattomat ja puoltavat yhä voimakkaammin Pelastetaan Suomen Lapset -lääkäriryhmän vaatimusta rokotusten keskeyttämisestä.

Pelastetaan Suomen Lapset

https://pelastetaansuomenlapset.fi/


Lääkeaineita joita on jo vuosia käytetty loisien häätämiseen, ei kuitenkaan voida kokeellisesti käyttää koronan hoitoon?

SUOMALAISEN PATENTOIDUN LÄÄKKEEN AINESOSAT HYDROKSIKLOROKINIINI JA IVERMECTIN. Turkulainen Therapeutica Borealis on saanut jo toukokuussa amerikkalaisen patentin nenään suihkutettavalle koronan itsehoitolääkkeelle jonka vaikuttavat ainesosat ovat hydroksikorokiniini ja ivermektiini ovat molemmat aineita, joiden on väitetty olevan täysin kelvottomia koronan hoitamiseen ja eläimille tarkoitettuja. 

Onko meille puhuttu epätotta, jotta rokotteiden hätämyyntiluvat pysyisivät voimassa? Nehän vaativat että mitään muuta aiemmin hyväksyttyä lääkettä hoitamiseen ei ole.

Meksikossa on nyt sairaalapaikoista vain kolmannes käytössä. Ratkaisu: Positiivisen testin saaneelle annettiin 4 ivermektitiinipilleriä. 

Nyt on suomalainen tehokas innovaatio itsehoitoon sama aine nenäsuihkeena.