BBC ei kerro, että neljä viidestä Covid-19-kuolemasta viime kuussa kuului virallisten tietojen mukaan kolminkertaisesti/kaksinkertaisesti rokotettujen joukkoon.

1.1.2022

Yhdistyneen kuningaskunnan terveysturvaviraston julkaisemat viimeisimmät luvut osoittavat, että huolimatta siitä, että vanhukset ja haavoittuvat saivat tehosterokotuksen syys- ja lokakuussa ja siitä lähtien NHS on muuttunut kansalliseksi tehostepalveluksi, kolminkertaisesti/kaksinkertaisesti rokotettuja väestöä oli edelleen 4 jokaisesta. 5 Covid-19-kuolemaa neljän viikon aikana 19.12.2021 asti.

Ison-Britannian terveysturvavirasto (entinen Public Health England) julkaisi 'Covid-19-rokotteen seurantaraportin - viikko 51' torstaina 22. joulukuuta 2021, ja se osoittaa, että suurin osa Covid-19-tapauksista 22. marraskuuta ja 19. joulukuuta välisenä aikana olivat täysin rokotettujen joukossa.

Tapausten kokonaismäärä rokotusstatuksen mukaan UKHSA:n viikon 51 rokotusvalvontaraportin taulukon 8 mukaisesti 22. marraskuuta ja 19. joulukuuta välisenä aikana oli seuraava: 

Rokottamaton väestö = 445 337 

Osittain rokotettu väestö = 94 734 tapausta 

Kolminkertaisesti/kaksinkertaisesti rokotettu väestö = 738 184 tapausta 

Tämä tarkoittaa, että rokotettujen osuus oli 65 prosenttia Covid-19-tapauksista 22. marraskuuta ja 19. joulukuuta välisenä aikana, kun taas rokottamattomien osuus oli 35 prosenttia. Tämä merkitsee valtavaa tapausten kasvua rokotetussa väestössä 19. joulukuuta 21. päivää edeltäneiden seitsemän päivän aikana, sillä viralliset tiedot osoittavat, että 15. marraskuuta ja 12. joulukuuta välisenä aikana rokotettu väestö oli 59 prosenttia tapauksista, kun taas rokottamattomien osuus oli 41 %.

Valitettavasti viimeisin UKHSA:n raportti osoittaa myös, että vaikka tehostekampanja oli hyvässä vauhdissa, valtaosa Covid-19-sairaalahoidoista oli myös täysin rokotettujen joukossa 22.11.-19.12.2021.

UKHSA:n raportin taulukossa 9 vahvistetut sairaalahoitojen kokonaismäärät rokotusasteen mukaan kaikissa ikäryhmissä 22.11.-19.12.2021: 

Rokottamaton väestö = 3 693 

Osittain rokotettu väestö = 361 

Kolminkertaisesti/kaksinkertaisesti rokotettu väestö = 4 027 

Tämä tarkoittaa, että rokotettujen osuus Covid-19-sairaalahoidoista 22.11.-19.12. oli 54 %, kun taas rokottamattomien osuus vain 46 %. Mutta jälleen kerran ero rokotettujen ja rokottamattomien välillä pahenee paljon, kun on kyse kuolemista, joiden väitetään liittyvän Covid-19:ään.

UKHSA:n raportin taulukossa 10 vahvistetut väitetyt Covid-19-kuolemien kokonaismäärät rokotusstatuksen mukaan 22.11.-19.12. 

Rokottamaton väestö = 889 kuolemaa 

Osittain rokotettu väestö = 117 kuolemaa 

Kolminkertaisesti/kaksinkertaisesti rokotettu väestö = 2 796 kuolemaa

Tämä tarkoittaa, että rokotetun väestön osuus Covid-19-kuolemista 22.11.-19.12. välisenä aikana oli 77 %, kun taas rokottamattomien osuus vain 23 %. Koska rokotetun väestön osuus on 7 jokaisesta 10 Covid-19-tapauksesta, lähes 6 jokaisesta 10:stä Covid-19-sairaalahoidosta ja 8 jokaisesta 10:stä Covid-19-kuolemasta, onko kaikkialla Englannissa käyttöönotetuille rokotepasseille todella mitään perustetta. 

jossa rokottamattoman henkilön on tehtävä testi päästäkseen sisään mutta rokotetun ei? Covid-19-injektiot eivät estä tartuntaa. Covid-19-ruiskeet eivät estä tartuntaa. Tietojen mukaan ne eivät myöskään näytä estävän sairaalahoitoa tai kuolemaa. Ainoa asia, jonka Covid-19-injektiot tällä hetkellä estävät, on jokaiselle ennen maaliskuuta 2020 myönnettyjen perusihmisoikeuksien kunnioittaminen.