UUTISET


Korkean COVID-19-rokotusasteen odotettiin vähentävän SARS-CoV-2-tartuntoja väestössä

vähentämällä mahdollisten tartuntalähteiden määrää ja vähentävän siten COVID-19-taudin aiheuttamaa taakkaa. Viimeaikaiset tiedot osoittavat kuitenkin, että COVID-19-rokotettujen henkilöiden epidemiologinen merkitys kasvaa. 


Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuvattiin, että toissijaiset hyökkäykset täysin rokotetuille indeksitapauksille. Altistuneiden kotitalouksien joukossa oli samanlaisia ​​kuin rokottamattomille indeksitapauksille altistuneiden (25 % rokotetuista vs 23 % rokottamattomista). 12 31:stä täysin rokotettujen kotitalouksien tartunnasta (39 %) johtui täysin rokotetuista epidemiologisesti liittyvistä indeksitapauksista. 

Huippuviruskuorma ei eronnut rokotustilan tai muunnelman mukaan. 

Saksassa oireellisten COVID-19-tapausten määrä täysin rokotettujen joukossa ("läpimurtoinfektiot") on raportoitu viikoittain 21. heinäkuuta 2021 lähtien, ja se oli tuolloin 16,9 % 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden keskuudessa.
Tämä osuus kasvaa viikoittain ja oli 58,9 % 27. lokakuuta 2021 (kuva 1), mikä antaa selkeää näyttöä täysin rokotettujen kasvavasta merkityksestä mahdollisena tartuntalähteenä. 

Samanlainen tilanne kuvattiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 
Viikoilla 39-42 ilmoitettiin yhteensä 100 160 COVID-19-tapausta yli 60-vuotiaiden kansalaisten keskuudessa. 
89 821 esiintyi täysin rokotetuista (89,7 %), 3 395 rokottamattomista (3,4 %) [[3]]. Viikkoa aiemmin COVID-19-tapausten määrä 100 000:ta kohden oli korkeampi rokotettujen alaryhmässä verrattuna rokottamattomien alaryhmään kaikissa vähintään 30-vuotiaissa ikäryhmissä. 


Israelissa ilmoitettiin sairaalaepidemian puhkeamisesta, johon osallistui 16 terveydenhuollon työntekijää, 23 altistunutta potilasta ja kaksi perheenjäsentä. Lähde oli täysin rokotettu COVID-19-potilas. Rokotusaste oli 96,2 % kaikista altistuneista (151 terveydenhuollon työntekijää ja 97 potilasta). Neljätoista täysin rokotettua potilasta sairastui vakavasti tai kuoli, kahdelle rokottamattomalle potilaalle kehittyi lievä sairaus. 


Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (CDC) määrittelevät neljä viidestä suurimmasta maakunnasta, joissa on korkein täysin rokotettujen prosenttiosuus (99,9-84,3 %) "korkeasti leviäviksi" maakunneksi. Monet päättäjät olettavat, että rokotetut voidaan sulkea pois tartuntalähteenä. 

Vaikuttaa erittäin huolimattomalta jättää huomiotta rokotettu väestö mahdollisena ja merkityksellisenä tartuntalähteenä päätettäessä kansanterveyden valvontatoimenpiteistä.


LÄHDE: The Lancet 

Rokotusluvut ja täysin rokotettujen ihmisten osuudet oireellisista COVID-19-tapauksista (≥ 60 vuotta) Saksassa 21. heinäkuuta ja 27. lokakuuta 2021 välisenä aikana Robert Koch -instituutin viikoittaisten raporttien perusteella